Lämmönsiirtoöljy

Öljycenter Finland Oy:n valikoimista löytyy Mobil lämmönsiirtoöljy aina kilpailukykyiseen hintaan!

Saatte kauttamme myös lämmönsiirtoöljyjen analyysipalvelut, joiden avulla seuraamme lämmönsiirtoöljyn kuntoa ja näin pystymme ennakoimaan öljynvaihdon tai – lisäyksen ajankohtaa. Analyysipalvelun avulla niin huollon- kuin tuotannonsuunnittelukin helpottuu ja ikävät yllätykset vähenevät.

Lämmönsiirtoöljy on suunnattu erityisesti teollisuuden eri osa-alueille, jossa sillä on monia eri tehtäviä. Nimensä mukaisesti lämmönsiirtoöljyllä siirretään lämpöenergiaa erinäisissä prosesseissa. Näitä prosesseja ovat esimerkiksi erilaiset sulatus- ja kuivatusuunit, ruiskupuristuskoneet, kuumakäsittelykylpyjen lämmitys sekä monet muut valmistusprosessit.

Ota yhteyttä »

Lämmönsiirtoöljy Heat Tranfer Oils

MOBILTHERM 600 –SARJAN LÄMMÖNSIIRTOÖLJY

Ensiluokkainen Mobiltherm -sarjan lämmönsiirtoöljy on tarkoitettu suljettuihin, epäsuoriin lämmitysjärjestelmiin. Mobiltherm -sarjan lämmönsiirtoöljy sopii sekä suljettuihin, kylmällä öljyllä tiivistettyihin, epäsuoriin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin.

Öljyt on valmistettu korkean jalostusasteen perusöljyistä. Ne eivät krakkaudu korkeissakaan lämpötiloissa ja niillä on hyvä kemiallinen kestävyys. Mobiltherm-öljyt omaavat erittäin hyvän termisen vakauden ja niitä voidaan käyttää pitkään ilman viskositeetin nousua tai sakanmuodostusta.

Mobiltherm 600 lämmönsiirtoöljy omaa erinomaisen lämmönsiirtokyvyn. Öljyjen viskositeetit on valittu siten, että niitä on helppo pumpata niin käynnistys- kuin käyttölämpötiloissa. Hyvän lämmönjohtavuuden ja ominaislämpökapasiteetin ansiosta ne johtavat nopeasti ja tehokkaasti lämpöä. Öljyjen leimahduspiste ei juuri alene käytöniän aikana, sillä niiden krakkautuminen on erittäin vähäistä suositelluissa käyttölämpötiloissa.

MOBILTHERM 600 LÄMMÖNSIIRTOÖLJY – EDUT JA OMINAISUUDET

Mobiltherm- öljysarja kuuluu Mobilin erikoisöljyjen sarjaan, jotka ovat tunnetut erinomaisesta suorituskyvystään sekä luotettavuudestaan ankarimmissakin olosuhteissa. Mobiltherm öljyjen erinomaisen laadun takuuna on alan uudenaikaisin jalostustekniikka.

Käytettäessä Mobiltherm 600 -sarjan öljyjä on saavutettavissa seuraavia etuja ja hyötyjä:

Ominaisuudet
- Korkeat lämpötilat eivät aiheuta krakkautumista ja hajoamista- Erinomaiset lämpö-ominaisuudet- Hyvä terminen vakaus ja hapettumiskestävyys

- Lämmönsiirtoöljy säilyttää hyvän juoksevuuden myös matalissa lämpötiloissa

Edut ja mahdolliset hyödyt
- Ehkäisee sakan- ja karstanmuodostuksen. Vakaa ja pysyvä lämmönsiirtokyky. Vähäinen huollon tarve.- Suuri lämmönsiirtokyky, parempi tehokkuus ja pienemmät käyttökustannukset.- Ongelmaton toiminta, vähemmän seisokkeja

- Helpot kylmäkäynnistykset

KÄYTTÖ

Käyttöön liittyvät huomautukset: Mobiltherm lämmönsiirtoöljy ei sovellu sekoitettavaksi öljyjen kanssa. Tämä voi heikentää oleellisesti Mobiltherm-öljyn erinomaisia ominaisuuksia mm. termistä vakautta ja hapettumiskestävyyttä. Se muuttaa öljyn muita ominaisuuksia ja vaikeuttaa öljyn kunnon seurantaa käytettävien analyysien avulla. Mikäli öljyjä käytetään suosituslämpötiloja korkeammissa lämpötiloissa, saattaa järjestelmään voi syntyä ns. höyrylukko, ellei järjestelmää ole suunniteltu toimimaan korkeissa lämpötiloissa. Tämä tapahtuu yleensä paineistetun suojakaasun esimerkiksi typen avulla. Suositeltua korkeammat lämpötilat lyhentävät merkittävästi öljyn käyttöikää. Hyvin suunnitelluissa järjestelmissä lämmitysvastusta ympäröivän öljykalvon lämpötilan tulisi olla noin 15°C-30°C korkeampi kuin säiliössä olevan öljyn lämpötila. Mikäli öljykalvon lämpötila nousee tätä korkeammaksi, öljyn käyttöikä saattaa lyhentyä ja järjestelmään saattaa muodostua karstaa ja sakkaa, mikä taas heikentää lämmönsiirtokykyä. Mobiltherm-lämmönsiirtoöljyjä, niin kuin muitakin mineraaliöljyjä, tulisi käyttää ainoastaan sellaisissa järjestelmissä, joihin on asennettu painekierto. Konvektiojärjestelmien pienehkö virtausnopeus ei yleensä riitä estämään paikallista ylikuumenemista, mikä todennäköisesti johtaa nopeaan öljynvaihdon tarpeeseen. Mobiltherm-lämmönsiirtoöljyjä ei suositella myöskään avoimiin järjestelmiin, joissa öljy on suorassa ilmakosketuksessa. Mikäli kuumaa öljyä pääsee roiskumaan tai vuotamaan on mahdollista, että se voi syttyä itsestään.

Mobiltherm 600-sarjan lämmönsiirtoöljy sopii hyvin suljettuihin ja avoimiin järjestelmiin, joissa öljyn säiliölämpötila pysyy alla olevan listauksen mukaisissa rajoissa.

- Mobiltherm 603: Suljetut järjestelmät (-15 ºC – 285 ºC), Avoimet järjestelmät (-15 ºC – 150 ºC)

- Mobiltherm 605: Suljetut järjestelmä (-12 ºC – 315 ºC), Avoimet järjestelmät (-12 ºC – 180 ºC)

- Mobiltherm 610: Avoimet järjestelmät (-6 °C – 250 °C)

- Mobiltherm 611: Avoimet järjestelmät (-6 °C – 275 °C)
Tyypilliset ominaisuudet

Mobiltherm 600 lämmönsiirtoöljy

603

605

610

611

Viskositeetti, ASTM D 445
mm²/s @ 40 ºC

20,2

30,4

113

490

mm²/s @ 100 ºC

4,2

5,4

11,5

31,5

Jähmepiste, °C, ASTM D 97

-15

-12

-6

-6

Leimahduspiste, °C, ASTM D 92

194

230

250

294

Ominaispaino @15 ºC kg/l, ASTM D 4052 0.835 0.857 0.880 0.906

Ota yhteyttä, kysy lisää ja tilaa »