Tietosuoja - Öljycenter Oy
Voiteluaineet
Tietosuoja

Erikoisosaamisemme painottuu teolliseen voiteluun. Palvelukonseptiimme kuuluvat voitelusuositukset, varastoitavien voitelutuotteiden optimointi, kriittisten voitelutuotteiden varmuusvarastointi sekä Mobil Serv Lubricant Analysis -öljyanalyysit »

Tietosuojaseloste, rekisteriseloste

Laadittu 18.5.2018  versio 1.0

1. REKISTERINPITÄJÄ
Öljycenter Finland Oy, y-tunnus 2494109-7 Tauskonkatu 25 33720 TAMPERE

2. YHTEYSHENKILÖT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Janne Ansakorpi Tauskonkatu 25 33720 TAMPERE 040 563 1323, janne.ansakorpi[at]oljycenter.fi

3. REKISTERIN NIMI
Öljycenter Finland Oy:n asiakas- ja toimittajarekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa: Henkilötietoja käytetään tarjousten tekoon, tilausten käsittelemiseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä tarvittaessa yhteyden saamiseksi asiakkaisiin. Rekisteritietoja voidaan käyttää myös tuotteiden ja palveluiden kehittämistä sekä sähköistä ja painettua markkinointia varten. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla asiasta osoitteeseen tilaus[at]oljycenter.fi. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, asiakkaan oma suostumus tai muu asiallinen yhteys. Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän toiminnan eri osa-alueiden suunnitteluun, kehittämiseen ja seurantaan sekä asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen eri kanavissa tapahtuvaan hoitamiseen, hallinointiin, kehittämiseen sekä analysointiin. Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa myös laskutuksen ja maksujen seurannan osalta Visma PPG Oy:lle tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Lisäksi henkilötietoja käsittelevät Öljycenter Finland Oy:n lukuun kuljetusliikkeet sekä ohjelmistotoimittajat Netpoint Oy, Netello Systems Oy, Azets Insights Oy sekä Azets Employee Oy. Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Öljycenter Finland Oy:n asiakkaan ja Öljycenter Finland Oy:n välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavia tietoja: Henkilön perustiedot, kuten:

 • Nimi, osoite, kieli
 • Henkilötunnus henkilötietolain sallimissa tilanteissa
 • Tarvittavat yhteystiedot kuten postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

Asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten:

 • Erilaiset asiakkuus-, asiointi-, tilaus- ja palvelutiedot, kuten tuote-, osto-, hinta-, tarjous-, etu, toimitus-, laskutus-, perintä-, tyytyväisyys-, reklamaatio- ja muut tarpeelliset tiedot.

Lisäksi rekisteriin tallennetaan tietoa henkilöistä, jotka ovat hoitaneet rekisteröidyn asiakkuutta, tarkoittaen esimerkiksi myyjiä ja asiakaspalvelijoita.

6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Henkilötietoja säilytetään asiakasrekisterissä vähintään Kirjanpitolain 2 luvun 10 §:ssä mainitut 6 vuotta, mutta asiakkuuksien hoidon vuoksi säilytämme asiakkaiden tilaushistoriaa pidempäänkin.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tietolähteitä ovat asiakkaan suostumuksella ilmoittamat tiedot sekä asiakaspalvelun yhteydessä henkilökunnalle muodostuneet tiedot. Tarvittaessa asiakkaan luottotiedot tarkistetaan Suomen Asiakastieto Oy:n tai Bisnode Finland Oy:n tietokannoista. Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään (Tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1. a, b ja c -kohdat) ja hänen asiakkuuteen, asialliseen yhteyteen ja muuhun toimintaan liittyvistä tapahtumista mukaan lukien myös kolmannen osapuolen tunnistautumis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyvät tiedot. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Henkilötietoja voidaan luovuttaa Öljycenter Finland Oy:n valituille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin henkilötietolain puitteissa. Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA
Asiakasrekisterin henkilötietoja ovat oikeutettuja käyttämään vain ne henkilöt, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen asiallinen yhteys ja käyttöoikeus. ATK:lla käsiteltävät tiedot Tiedot ovat suojattu palomuurilla, ohjelmistollisesti, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Verkkosivustolla ja muissa palveluissa tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä ja muilla tarpeellisilla tavoilla. Manuaalinen aineisto Aineistoa säilytetään lukitussa ja toimistoaikana valvotussa tilassa.

9. TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä seuraavaan osoitteeseen: Öljycenter Finland Oy, Tauskonkatu 25, 33720 TAMPERE

10. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Asiakkaalla on oikeus vaatia rekisterissä olevien henkilötietojensa korjaamista, muuttamista tai poistamista sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisesti ilmoittamalla siitä Öljycenter Finland Oy:lle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

11. YHTEYDENOTOT
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä osoitteeseen: Öljycenter Finland Oy, Tauskonkatu 25, 33720 TAMPERE Öljycenter Finland Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ INTERNETSIVUILLA JA VERKKOKAUPASSA

Internetsivuillamme ja verkkokaupassamme käytetään evästeitä vierailijoiden laskemiseen ja vierailulähteiden määrittämiseen. Ne auttavat selvittämään mitkä sivut kiinnostavat kävijöitä eniten ja miten kävijät liikkuvat sivuston sisällä. Sivustoiden seurantapalvelut ovat Google Analytics ja Snoobi Analytics. Kerättyä dataa ei jaeta muille osapuolille. Vierailutiedot kerätään anonyymisti eikä vierailijoita pyritä tunnistamaan. Sivustoilla esiintyvät sosiaalisten medioiden tarjoamat ruudut saattavat kirjoittaa palvelukohtaisia evästeitä. Näillä palveluilla on omat selosteet niiden käyttämistä evästeistä. Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. On hyvä huomioida, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden käyttö edellyttää aina käyttäjän suostumuksen.
Evästeiden avulla kerätään seuraavia tietoja:

 • käyttäjän IP-osoite
 • kellonaika
 • käytetyt sivut
 • selaintyyppi
 • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle
 • miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle
 • mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle.

Useimmat selaimet mahdollistavat eväste -toiminnon poiskytkemisen. Evästeiden käyttö vaatii käyttäjän suostumuksen Evästeistä, käyttötietojen tallentamisesta ja niiden käyttötarkoituksesta on kerrottava selkeästi ja kattavasti sivuston käyttäjälle. Palvelun käyttäjältä on pyydettävä suostumus tietojen tallentamiseen ja käyttöön. Tietojen antaminen ja mahdollisuus niiden tallentamisen kieltämiseen pitää toteuttaa käyttäjän kannalta mahdollisimman vaivattomasti.

Muokkaa evästeasetuksia

Evästeasetuksia pääsee muokkaamaan myös sivun oikean alakulman napista (ei mobiilissa). 

  

Mobil intustriesLämpöpuistoair1AGA

Luotettava kumppani Suomen vahvimmat

Toimipiste

Tauskonkatu 25
33720 Tampere

Aukioloajat

Olemme avoinna
arkisin 8.00 – 16.00

Copyright © 2022 Öljycenter Oy